Fredagen den 14/1 2022 hade vi ett avbrott i Ljungarum och Röslöv mellan ca kl. 07:15 – 10:15 p.g.a. ett nedfallet träd på en av våra linjer. De berörda transformatorstationerna var 114 och 115.

Mvh

MSKraft