Torsdagen den 27 januari 2022 behövde vi ha ett avbrott i Östra Häglinge och Ljunga mellan kl. 10.30 – 11:15 p.g.a. akut reparationsarbete på elnätet. De berörda transformatorstationerna var 403, 404 och 413.

Spänningslöshet garanterades ej under avbrottet.

Med vänliga hälsningar

Mellersta Skånes Kraft