Torsdagen den 27/1 2022 hade vi ett avbrott i Rickarum och Äsphult med omnejd mellan ca kl. 15:40 – 16:40 p.g.a. ett träd på en av våra linjer. De berörda transformatorstationerna var 637, 614, 619, 616, 620, 613, 617, 640, 627, 610, 608 och 642.

Mvh

MSKraft