De flesta har fått åter strömmen efter stormen Maliks framfart men där är fortfarande en hel del efterarbeten med bl.a. träd som behöver åtgärdas.

Vi har fortfarande några stationer som är strömlösa.

Bjära, Byrhult och Högestad beräknas få åter strömmen 11:00 2022-01-31.

Mvh

MSKraft