Måndagen den 31/1 2022 behövde vi ha ett avbrott i Troröd med omnejd mellan kl. 15.00 – 16.00 p.g.a. akut reparationsarbete. De berörda transformatorstationerna var 1005, 1002 och 914.

Mvh

MSKraft