Onsdagen den 2/2 2022 behövde vi ha ett avbrott i delar av Björkeröd mellan ca kl. 13:30 – 14:30 p.g.a. akut reparationsarbete. Avbrottet berörde delar av transformatorstationen 1002.

Mvh
MSKraft