Natten till 2022-02-03 så hade överliggande elnät avbrott vilket tyvärr även påverkade Mellersta Skånes krafts el-leverans.

Avbrottet var mellan ca 23:50-00:10 förutom Ullarps mottagningsstation som var åter ca 00:45.