Torsdagen den 3/2 2022 hade vi ett avbrott i hela Mellersta Skånes Krafts nät mellan ca kl. 10:35 – 11:00 p.g.a. avbrott i överliggande elnät.

Mvh

MSKraft