Onsdagen den 16/2 2022 behövde vi ha ett avbrott i Ylleröd mellan kl. 14.00 – 14.30 p.g.a. akut reparationsarbete. Den berörda transformatorstationen var 629.

Mvh

MSKraft