Torsdagen den 24/2 behövde vi ha ett akut avbrott i delar av Rickarum mellan ca kl. 13.00 – 13:55 p.g.a. en grävskadad kabel. Avbrottet berörde endast ett antal hushåll som tillhörde transformatorstationen 613.

Mvh

MSKraft