Onsdagen den 16 mars behövde vi ha ett kort avbrott i Ylleröd mellan ca kl. 15:15 – 15:30 p.g.a. spänningsförbättringar i nätet. Den berörda transformatorstationen var 824.

Mvh
MSKraft