Fredagen den 18/3 behövde vi ha ett akut avbrott i Bjära och Byrhult med omnejd mellan ca kl. 14:00 – 15:30 p.g.a. att en skogsmaskin kört in i en ledning som därmed behövde åtgärdas akut. De berörda transformatorstationerna var 829, 828, 815, 814, 816 och 827.

Mvh

MSKraft