Fredagen den 8 april behövde vi ha ett avbrott i Bosarp mellan kl. 10.30 – 11.00 p.g.a. förbättringsarbete på elnätet. Den berörda transformatorstationen var 606.

Mvh

MSKraft