Onsdagen den 20 april 2022 behövde vi ha ett avbrott i Liarum mellan ca kl. 13.00 – 14.00 p.g.a. akut reparationsarbete. De berörda transformatorstationerna var 902 och 908.

Spänningslöshet garanterades ej under avbrottet.

Mvh

MSKraft