Torsdagen den 28 april 2022 behövde vi ha ett avbrott i Bjära, Bjära Ry och Högestad mellan kl. 09.00 – 13.00 p.g.a. reparationsarbete på högspänningsnätet. De berörda transformatorstationerna var 827, 816, 814, 815, 828 och 829.

Spänningslöshet garanterades ej under avbrottet.

Mvh

MSKraft