Fredagen den 29 april 2022 behövde vi ha ett avbrott i Häglinge och Ynglingarum mellan kl. 09.00 – 12.00 p.g.a. reparationsarbete på högspänningsnätet. De berörda transformatorstationerna var 423, 412, 411, 407 och 408.

Spänningslöshet garanterades ej under avbrottet.

Mvh

MSKraft