Torsdagen den 5 maj 2022 behövde vi ha ett avbrott i Sjöberga mellan kl. 09.00 – 13.00 p.g.a. förbättringsarbete på elnätet. De berörda transformatorstationerna var 406, 410, 417 och 424.

Spänningslöshet garanterades ej under avbrottet.

Mvh

MSKraft