Tisdagen den 21 juni behövde vi stänga av strömmen i Sösdala mellan kl. 09.00 – 13.00 p.g.a. ombyggnadsarbete på högspänningsnätet. Den berörda transformatorstationen var 1100.

Mvh

MSKraft