Måndagen den 20 juni behövde vi stänga av strömmen i Ljungarum mellan kl. 11.00 – 11.30 p.g.a. reparationsarbete. Den berörda transformatorstationen var 105.

Mvh

MSKraft