Måndagen den 20 juni behövde vi stänga av strömmen i delar av Gunnarp mellan kl. 08.00 – 09.00 p.g.a. reparationsarbete på lågspänningsnätet.

Avbrottet berörde endast ett antal hushåll som tillhörde transformatorstationen 210.

Mvh

MSKraft