Tisdagen den 13 september behövde vi stänga av strömmen i Spångahus mellan kl. 09:30 – 11.00 p.g.a. förbättringsarbete på elnätet. De berörda transformatorstationerna var 307 och 308.

Mvh

MSKraft