Tisdagen den 4 oktober behövde vi stänga av strömmen i Korsaröd mellan kl. 09.00 – 10.30 p.g.a. förbättringsåtgärder på elnätet.  De berörda transformatorstationerna var 309 och 421.

Mvh

MSKraft