Torsdagen den 6 oktober behövde vi stänga av strömmen i delar av Sjöberga mellan kl. 10.00 – 12.00 p.g.a. förbättringsåtgärder på elnätet. Avbrottet berörde delar av transformatorstation 406.

Mvh

MSKraft