Tisdagen den 11 oktober 2022 behövde vi stänga av strömmen i Åbro mellan kl. 10.00 – 12.00 p.g.a. förbättringsåtgärder på elnätet. Den berörda transformatorstationen var 626.

Mvh

MSkraft