INFORMATIONSMÖTE

_____________________________________________________________________________________

Styrelsen för Mellersta Skånes Kraft ek. för.

Härmed inbjudes fullmäktige till informationsmöte!

Tidpunkt:

Torsdagen den 15:e december 2022, klockan 18.00.

Plats:

 Ekerödsrasten

Ekeröd 5278

242 94 Hörby

Program:

Medan maten förtärs, så informerar styrelsen och VC om verksamheten bland annat:

      • Kort beskrivning av det aktuella läget och ekonomisk rapport.
      • Redogörelse för de arbeten som har utförts eller pågår på elnätet.
      • Planerna för framtiden i investeringar.
      • De ekonomiska förutsättningarna för perioden 2022-2024.
      • Allmän frågestund och diskussion.

För att veta antalet till middagen så behöver vi veta om du kommer deltaga

samt om du har någon allergi eller annan önskan gällande mat.

 Detta genom att du mejlar till info@mskraft.se eller ringer 0413-489 000

alternativt skickar in svarsblanketten senast 2022-12-09.

Tjörnarp den 11:e november 2022

Med vänliga hälsningar

Styrelsen för Mellersta Skånes Kraft ek. för.