INFORMATIONSMÖTE

_____________________________________________________________________________________

Härmed inbjudes fullmäktige till informationsmöte!

Tidpunkt:

Torsdagen den 14:e december 2023, klockan 18.00.

Plats:

 Ekerödsrasten

Ekeröd 5278

242 94 Hörby

Program:

Medan maten förtärs, så informerar styrelsen och VC om verksamheten bland annat:

      • Kort beskrivning av det aktuella läget och ekonomisk rapport.
      • Redogörelse för de arbeten som har utförts eller pågår på elnätet.
      • Planerna för framtiden i investeringar.
      • De ekonomiska förutsättningarna för perioden 2023-2027.
      • Allmän frågestund och diskussion.

Vid eventuella frågor mejla gärna till info@mskraft.se eller ring 0413-489 000

Tjörnarp den 23:e november 2023

Med vänliga hälsningar

Styrelsen för Mellersta Skånes Kraft ek. för.