Måndagen den 21 november 2022 behövde vi stänga av strömmen i Äsphult och Ljunga med omnejd mellan kl. 10.00 – 11.30 p.g.a. reparationsarbete. De berörda transformatorstationerna var 619, 619, 636 och 637.

Mvh

MSKraft