Bli andelsägare och var med och påverka!

Mellersta Skånes Kraft ekonomisk förening är ägare till elnätet där ni bor. Vi ansluter och distribuerar ut elen till alla hushåll och företag inom vårt nätområde. Föreningens överskott går oavkortat till återinvesteringar i nätet och förbättringar som kommer våra kunder tillgodo.

En ekonomisk förening ägs av sina medlemmar, och alla som äger ett abonnemang har möjlighet att bli andelsägare i Mellersta Skånes Kraft och därigenom påverka föreningen.

Att vara andelsägare innebär att man har möjlighet att vara med på föreningens distriktsmöte. Förutom att ta del av information och ställa frågor så väljer distriktsmötet ledamöter till fullmäktige. Som medlem är du röstberättigad med en röst.

Att vara medlem i Mellersta Skånes Kraft har många fördelar.

Är ni intresserade av att bli andelsägare? Klicka och fyll i ”Ansökan om Andel ”.

Skicka ifylld blankett till

Mellersta Skånes Kraft ek. förening.
Landsvägen 77
243 72 Tjörnarp

Ansökan kommer behandlas av styrelsen enligt stadgar och efter godkännande får ni hem en faktura om 1 st andel, efter betalning får ni hem ert andelsbevis i original.

Kontakta oss

Mellersta Skånes Kraft ek. förening.
Landsvägen 77
243 72 Tjörnarp

Mellanskånes Kraft AB 
Landsvägen 77
243 72 Tjörnarp

0413 – 48 90 00
info@mskraft.se

Vid elavbrott, kontakta oss på 0451-62 000.