2018-01-03 Strömavbrott i Lunnahöja och Sandåkra pga träd som fallit över ledning.

Alla har strömmen åter.