2018-01-08 Blinkningar
Tidigare idag så upplevde många av våra kunder blinkningar.
Detta berodde på kabelfel i Eon’s nät i Sösdala trakten.