Tisdag den 16/1 hade vi ett avbrott  kl 14:00  i området Ullarp med omnejd p.g.a ett akut underhållsarbete. Arbetet blev färdig kl 15:00.

 

Med vänliga hälsningar

MSkraft