Vi hade planerat strömavbrott den 11 Juli i området Häglinge mellan kl.10.00 – 14.00  p.g.a. förbättringsarbete på elnätet.

De berörda transformatorerna är 402, 414 och 422.

Med vänliga hälsningar

MSKraft