Torsdagen den 20/9  hade vi ett strömavbrott  i Tjörnarp med omnejd som också påverkade vår telefoni och medförde till att det var svårt att nå oss. 1:a prognos strömmen åter ca kl. 10.00.

 

Mvh

MSkraft