Torsdagen den 20/9 hade vi tekniska problem med vår telefoni och det var därför svårt att nå oss. Telefonen var åter i funktion kl. 11:15

 

Med vänliga hälsningar

MSkraft