Fredagen den 9 november hade vi ett avbrott i delar av Karlarp, samt Kyrkbyn och Hedensjö  mellan kl. 09.00 – 12.00 p.g.a. inkoppling av provisorisk kabel för att kunna säkra strömleveransen närmsta framtiden. De berörda transformatorstationerna var 305, 319, 323, 324 och 325.

 

Mvh

MSkraft