Tidagen den 4/12 hade vi  ett akut avbrott vid Norra Mellby mellan kl. 11.00 – 12.00 p.g.a. en neddragen högspänningslina vid Mellby Gård.

De berörda stationerna var 118 , 120, 104, 113 , 114, 115

Mvh

MSKraft