Måndagen den 17 juni 2019 behövde vi stänga av strömmen i Karlarp mellan kl. 08.00 – 09.00 p.g.a. förbättringsarbete på elnätet. De berörda transformatorstationerna var 311 och 323.

Mvh

MSKraft