Måndagen den 11 november behövde vi stänga av strömmen i Sätaröd, Troröd och Björkeröd mellan kl. 09.00 – 12.00 p.g.a inkoppling av en ny jordkabel mellan Ullarp och Sätaröd. De berörda transformatorstationerna var 907, 912, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005 och 1006.

Mvh

MSKraft