Det planerade avbrottet 14 januari 2020 i delar av Linderöd mellan kl. 08.00 – 10.00 p.g.a. ombyggnadsarbete blev tyvärr inställt. Mer information kommer efterhand att skickas ut med nytt datum för avbrottet.

Mvh

MSKraft