Onsdagen den 5 februari behövde vi stänga av strömmen i Lunnahöja mellan kl. 08.00 – 08.30 p.g.a. akut felavhjälpning. De berörda transformatorstationerna var 101 och 103.

Mvh

MSKraft