Kort akut avbrott pga fallet träd över ledning. Strömmen beräknas vara av mellan 09:15 – 09:45 2020-03-16