Tisdagen den 19 maj 2020 behövde vi stänga av strömmen i Östra Häglinge, Ankhult och Sjörup mellan kl. 09.00 – 12.00 p.g.a. förbättringsarbete på elnätet. De berörda transformatorstationerna var 501, 502, 503 och 504.

Mvh

MSKraft