Torsdagen den 9 juli behövde vi ha ett kort avbrott i Östra Häglinge mellan kl. 14.30 – 15.00 p.g.a. akut felavhjälpning. Den berörda transformatorstationen var 404.

Mvh

MSKraft