Måndagen den 18 januari 2021 behövde vi stänga av strömmen i delar av Lunnahöja och Djupadal mellan kl. 10.00 – 11.30 p.g.a. kopplingsarbete och förbättringsarbete på elnätet. De berörda transformatorstationerna var 109, 119, 102, 110 och 111.

Mvh

MSKraft