Med anledning av de störningar som uppkom i samband med det kraftiga snöovädret den 13-14 jan, valde vi att montera mer vädersäkrade linor på luftlinjen till T108 i Sandåkra. Vi hade därför ett planerat avbrott den 27 jan 2021 mellan kl. 09.00-10.50 (planerat mellan kl. 09.00-11.00) i delar av Sandåkra och Asmoarp. Den berörda transformatorstationen var 108.

Mvh

MSKraft