Torsdagen den 22 april 2021 behövde vi ha ett planerat avbrott i Brostorp, Åkarp, Olarp, Tottarp, Bjärnhult och Bosarp mellan kl. 08.00 – 12.00. Detta p.g.a. utbyggnad av nätstation samt nedgrävning av lågspänningsledningar för säkrare elnät. De berörda transformatorstationerna var 606, 643, 625, 605, 612, 635, 602, 638, 603, 633, 604, 634, 626, 611 och 632.

Spänningslöshet garanterades ej under avbrottet.

Mvh

MSKraft