Måndagen den 3 maj 2021 behövde vi ha ett avbrott i Brostorp, Åkarp, Olarp, Tottarp, Bjärnhult och Bosarp mellan kl. 08.00 – 10.00. Detta p.g.a. utbyggnad av nätstation samt nedgrävning av lågspänningsledningar för säkrare elnät. De berörda transformatorstationerna var 602, 603, 604, 605, 606, 611, 612, 625, 626, 632, 633, 634, 635, 638 och 643.

Spänningslöshet garanterades ej under avbrottet.

Mvh

MSKraft