INFORMATIONSMÖTE


Härmed inbjudes fullmäktige till informationsmöte!

Tidpunkt:

Torsdagen den 9:e december 2021, klockan 18.00.

Plats:

 Linderöds Bygdegård

Hambovägen 3

29 894 Linderöd

 https://bygdegardarna.se/linderod/hitta-hit/

Program:

Medan maten förtärs, så informerar styrelsen och VC om verksamheten bland annat:

    • Kort beskrivning av det aktuella läget och ekonomisk rapport.
    • Redogörelse för de arbeten som har utförts eller pågår på elnätet.
    • Planerna för framtiden i investeringar.
    • De ekonomiska förutsättningar för perioden 2021-2024.
    • Allmän frågestund och diskussion.

För att veta antalet till middagen så behöver vi veta om ni kommer deltaga eller inte

 genom att maila till info@mskraft.se eller ringa 0413-489 000

alternativt skicka in bifogad svarsblankett senast 2021-12-02.

Tjörnarp den 15:e november 2021

Med vänliga hälsningar

            Styrelsen för Mellersta Skånes Kraft ek. för.