Torsdagen den 21 april 2022 behövde vi ha ett avbrott i Troröd och Björkeröd mellan kl. 09.00 – 13.00 p.g.a. reparationsarbete på elnätet. De berörda transformatorstationerna var 914, 1002 och 1005.

Mvh

MSKraft