Vi behöver ta ett kort akut avbrott på ca 10 min från kl 13.35 för att åtgärda en frånskiljare.

Berörda område är: Del av Rickarum, Nockarp och Äsphults Ora

Berörda stationer är: T619, T616, T636 och T637

Mvh

Msk