Avbrottsersättning

Om ett oplanerat avbrott inträffar och varar minst 12 timmar i en följd har du enligt ellagen normalt rätt till avbrottsersättning.

Ersättningen är då 12,5 procent av den beräknade årliga nätkostnaden, men minst 1100 kronor. Storleken på ersättningen ökar sedan i trappsteg med 25 procentenheter, eller minst 1100 kronor, per varje påbörjad 24-timmarsperiod.

Ett avbrott anses ha upphört om elen fungerat oavbrutet i minst två timmar i sträck. Detta gäller dock inte under den första 12-timmarsperioden då elen ska ha varit borta i minst 12 timmar i följd för att ersättningen överhuvudtaget ska utgå.